Chiba Berry สตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์ใหม่จากจังหวัดชิบะ

จังหวัดชิบะนอกจากจะเป็นที่ตั้งของสนามบินนาริตะ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ โตเกียวดิสนีย์ซีอันโด่งดังแล้ว จังหวัดชิบะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปชมวิวที่สวยงามบนภูเขาหินโนโกะกิริยะมะที่สูงถึง 329.4 เมตร หรือการไปเที่ยวชมเมืองซาวาระ เมืองสำคัญในสมัยเอโดะที่ยังคงหลงเหลือบรรยากาศบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี แต่ไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดชิบะคือ การเก็บสตรอว์เบอร์รีซึ่งสามารถเก็บได้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ปัจจุบันจังหวัดชิบะมีจุดเก็บสตรอว์เบอร์รีมากกว่า 30 แห่ง และนอกจากนี้ทางจังหวัดชิบะยังได้พัฒนาสตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์ใหม่ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนเมษายนปี 2017 นี้ ชื่อว่า

Read more